Leonardo – 2007

 

Granum – kontakty

Adresa:

Granum o.s.
Koperníkova 22
767 01 Kroměříž

Telefon:
+420 605 066 522

E-mail:
pospisilovas@seznam.cz

Tauferova SOŠ veterinární

Závěrečná zpráva projektu Leonardo da Vinci 2007

Mezinárodní výměnná praxe žáků TSOŠ veterinární v roce 2007 se uskutečnila v návaznosti na projekt Leonardo v roce 2005. Využívali jsme znalost místních podmínek, osobní kontakty k praktické zkušenosti při zajištění pobytu a praxí v zemědělských podnicích. Vlastní pobyt v zahraničí se uskutečnil v termínu od 29. září do 13. října 2007 v italském Catanzaru. Partnerskou organizací byla zdejší zemědělské škola, která nám zajistila pracoviště pro výkon praxí a pomáhala s organizací pobytu. Vedení, žáci a učitelé školy udělali vše pro optimální průběh projektu.

Zdejší praxe byla zaměřena na zemědělskou produkci a zpracování potravinářských produktů, což výborně doplňuje teoretickou a praktickou výuku studijního zaměření hygiena a technologie potravin. Součástí učebního plánu obou škol je mimo jiné i pěstování rostlin, produkce potravin rostlinného a živočišného původu a zpracování a kontrola potravin. Žáci se podle předem dohodnutého plánu zapojili do praktické výuky společně s žáky hostitelské školy.

Ve tří až šesti členných skupinách pracovali na zemědělských farmách a v potravinářských podnicích, zejména v chovu skotu a ovcí, při zpracování mléka a výrobě sýrů a v konzervárenství. Žáci tak měli možnost nejen prohloubit své znalosti, ale také poznat nové: zpracování oliv a vína, práci v chovu skotu, ovcí a koz a výrobu speciálních sýrů, výrobu typických masných výrobků a jejich konzervaci. Nejcennější je však poznání a pochopení souvislostí: tradiční rodinný charakter zemědělských farem, zaměření na biozemědělství, agroturistiku, přímý prodej produktů a orientaci farem na dotační politiku EU.

Díky menší velikosti podniků a ochotě farmářů měli žáci vynikající možnost poznat celý chod rodinných farem, nejvíce je zajímaly otázky ekonomické, ekologické a problematika perspektivy zemědělského podnikání. Přínos, který tento projekt přines, předčil naše očekávání. Žáci byli schopni bez problémů komunikovat v cizím jazyce v odborné terminologii, dokázali získávat nové informace, vyhodnocovat je a nacházet nové souvislosti. Velmi cenný byl přímý kontakt s vrstevníky z italské školy a hostitelských podniků, jednalo se o „spolupráci“ v pravém slova smyslu.

Výměna umožnila také srovnání výukových cílů, materiálních podmínek a pedagogických metod na obou partnerských školách a přispěla ke zlepšení pedagogické práce.Účast na praxi byla integrální součástí výuky, účastníci obdrželi osvědčení EUROPASS a osvědčení vysílající organizace.

Projekt Leonardo da Vinci, zpráva do tisku:

Ve dnech 29.9 – 13.10. 2007 se 30 žáků kroměřížské Tauferovy SOŠ veterinární zúčastnilo mezinárodního projektu Leonardo da Vinci věnovanému odbornému vzdělávání.

Spolupracovala s námi italská zemědělsko-technická škola Instituto Tecnico Agrario Catanzaro. Cílem projektu bylo především seznámit se s provozem tamějších zemědělských a potravinářských podniků a získat nové poznatky v rámci praxe v nich. Žáci mimo jiné navštívili mlékárny, výrobny sýrů, vinné sklepy, olivové háje a například i velkochov skotu, ovcí a koz.

Ve volném čase podnikali výlety do blízkého okolí, poznali okolní přírodu, ale také historická centra mnoha měst, hlavně Říma a Benátek. Zatím nejmenovanou, avšak velmi významnou součástí projektu byla komunikace v anglickém jazyce. Žáci si tedy procvičili své znalosti, ale především získali nové nezapomenutelné zážitky a to hlavní, kamarády. V závěru exkurze účastníci obdrželi Europass- potvrzení o absolvované praxi v Evropské Unii.

Za TSOŠ veterinární:

Č.I., 3.B