Leonardo – 2008

 

Granum – kontakty

Adresa:

Granum o.s.
Koperníkova 22
767 01 Kroměříž

Telefon:
+420 605 066 522

E-mail:
pospisilovas@seznam.cz

Tauferova SOŠ veterinární

Zpráva o zapojení do projektu Leonardo da Vinci 2008

Ve školním roce 2008/2009 jsme se prostřednictvím občanského sdružení Granum zapojili do projektu mezinárodních mobilit žáků Leonardo da Vinci. Původní smlouvu pro výměnu 30 žáků se nám podařilo rozšířit a umožnili jsme tak zahraniční odbornou praxi 40 žákům školy.

První část

První běh mobilit (30 účastníků) se uskutečnil v termínu od 26.září do 10. října 2008 v italském Catanzaru. Partnerskou organizací byla zdejší zemědělská škola, která nám zajistila pracoviště pro výkon praxí a pomáhala s organizací pobytu. Vedení, žáci a učitelé školy udělali vše pro optimální průběh projektu. Zdejší praxe byla zaměřena na zemědělskou produkci na rodinných farmách a zpracování potravinářských produktů.

Náplň stáží a exkurzí výborně doplnila teoretickou a praktickou výuku studijního zaměření hygiena a technologie potravin. Žáci se podle předem dohodnutého plánu zapojili do praktické výuky společně s žáky hostitelské školy. Žáci tak měli možnost nejen prohloubit své znalosti, ale také poznat nové: zpracování oliv a vína, práci v chovu skotu, ovcí a koz a výrobu speciálních sýrů, výrobu typických masných výrobků a jejich konzervaci.

Nejcennější je však poznání a pochopení souvislostí: tradiční charakter zemědělských farem, zaměření na ekologické zemědělství, agroturistiku, přímý prodej produktů a orientaci farem na dotační politiku EU. Díky menší velikosti podniků a ochotě farmářů měli žáci vynikající možnost poznat celý chod rodinných farem, nejvíce je zajímaly otázky ekonomické, ekologické a problematika perspektivy zemědělského podnikání. Většina žáků byla bez problémů schopna komunikovat v cizím jazyce v odborné terminologii, dokázali získávat nové informace, vyhodnocovat je a nacházet nové souvislosti.

Velmi cenný byl přímý kontakt s vrstevníky z italské školy a hostitelských podniků, jednalo se o „týmovou spolupráci“ v pravém slova smyslu. Výměna umožnila také srovnání výukových metod, materiálních podmínek a zkušeností na obou partnerských školách a přispěla ke zlepšení pedagogické práce.

Náš pobyt v Itálii byl opakovaně velmi pozitivně hodnocen ze strany hostitelské školy i veřejnosti. V průběhu pobytu měli účastníci možnost poznat také hodně kulturních, historických a přírodních památek, nezapomenutelná je návštěva Říma a Benátek.

Druhá část

Druhý běh (10 účastníků) se uskutečnil v polském hipoterapeutickém středisku v Zielone Gore od 16. do 30. května 2009. Zdejší zařízení se specializuje na léčbu postižených osob pomocí koní, má k tomu vytvořené výborné podmínky a dlouholetou praxi. Problematika chovu koní a metoda hipoterapie je součástí vzdělávacího plánu TSOŠ veterinární, je jedním z odborných témat probíraných v praktické i teoretické výuce.

Praxe v Polsku umožnila výborně prohloubit získané znalosti a dovednosti. Podle předem vypracovaného plánu žáci ve dvoučlenných skupinkách asistovali při hiporehabilitaci hendikepovaných klientů, prováděli terapii na jízdárně, v přírodním terénu, pomáhali při organizaci volného času postižených klientů. Zároveň se střídali v péči o koně, krmili, ošetřovali a připravovali je na lekce hipoterapie.

Součástí pobytu byl i jezdecký výcvik žáků, denně absolvovali lekce jízdy na koni s rozlišením stupně počátečních dovedností. V rámci této části praxe žáci poznali špičkové zařízení pro hipoterapii, vyzkoušeli si roli asistentů v terapeutické činnosti, naučili se nové metody při asistenci hendikepovaným.

Díky praxi se studenti zlepšili v rutinních dovednostech týkajících se ošetřování koní a pod vedením zkušených trenérů zdokonalili své dovednosti v jízdě na koni a parkurovém skákání. Nabídnutá příležitost praxe ve špičkovém zařízení byla bezezbytku využita.

V průběhu pobytu účastníci navštívili blízká města Poznaň a Zielonou Goru, seznámili se s kulturními památkami a navštívili partnerskou školu s ekologickým zaměřením.

Účast na praxi byla integrální součástí výuky, účastníci obdrželi osvědčení EUROPASS.

Novinky »

Zdravíme ve škole nové prváky

Zdravíme ve škole nové prváky

Ve dnech 2. – 5. září 2019 se konal adaptační kurz pro první ročníky. Jsme nejlepší, jsme hvězdy…. Třídní sedánek v podzámce…

 

Po návratu z Francie

V rámci programu Comenius 2010 – 2012 jsme v sobotu, 10.3.2012 vyrazili společně se studenty na návštěvu našich přátel ve Francii. Bylo to krásné,...

 

Spuštění nového webu

V březnu 2012 jsme pro vás spustili nové stránky občanského sdružení Granum.