Leonardo – 2011

 

Granum – kontakty

Adresa:

Granum o.s.
Koperníkova 22
767 01 Kroměříž

Telefon:
+420 605 066 522

E-mail:
pospisilovas@seznam.cz

Tauferova SOŠ veterinární

Mezinárodní stáž žáků TSOŠ veterinární v roce 2011 se uskutečnila v návaznosti na projekty Leonardo v předcházejících letech. Využívali jsme znalost místních podmínek, osobní kontakty a zkušenosti získané při zajištění pobytu a praxí v zemědělských podnicích. Využili jsme možnosti a rozšířili smlouvu o další běhy, podařilo se nám zajistit stáž 3 žáků na partnerské škole v Neracu ve Francii a stáž 2 žákyň na partnerské škole v Nitře.

První běh pobytu (28 účastníků) se uskutečnil v termínu od 4. do 18. května 2011 v italském Catanzaru. Partnerskou organizací byla zdejší zemědělské škola, která nám zajistila pracoviště pro výkon praxí a pomáhala s organizací pobytu. Vedení, žáci a učitelé školy udělali vše pro optimální průběh projektu. Zdejší praxe byla zaměřena na zemědělskou produkci na rodinných farmách a zpracování potravinářských produktů. Náplň stáží výborně doplnila teoretickou a praktickou výuku studijního zaměření hygiena a technologie potravin. Žáci se podle předem dohodnutého plánu zapojili do praktické výuky společně s žáky hostitelské školy. Ve tří až šesti členných skupinách pracovali na zemědělských farmách a v potravinářských podnicích, zejména v chovu skotu a ovcí, při zpracování mléka a výrobě sýrů a v konzervárenství. Žáci tak měli možnost nejen prohloubit své znalosti, ale také poznat nové: zpracování oliv a vína, práci v chovu skotu, ovcí a koz a výrobu speciálních sýrů, výrobu typických masných výrobků a jejich konzervaci. Nejcennější je však poznání a pochopení souvislostí: tradiční rodinný charakter zemědělských farem, zaměření na ekologické zemědělství, agroturistiku, přímý prodej produktů a orientaci farem na dotační politiku EU. Většina žáků byla bez problémů schopna komunikovat v cizím jazyce v odborné terminologii, dokázali získávat nové informace, vyhodnocovat je a nacházet nové souvislosti. Velmi cenný byl přímý kontakt s vrstevníky z italské školy a hostitelských podniků, jednalo se o „týmovou spolupráci“ v pravém slova smyslu. Náš pobyt v Itálii byl opakovaně velmi pozitivně hodnocen ze strany hostitelské školy i veřejnosti.

Druhý běh (tři účastníci) se uskutečnil v zemědělské škole Legta Armand Falliere v Neracu ve Francii době od 27. dubna do 5. června 2011. S touto školou spolupracujeme od roku 2005 v rámci programu Comenius. Využili jsme zájmu studentů o francouzštinu a ochoty zahraničního partnera o rozšíření spolupráce. Partnerská škola zajistila našim žákům stáž na čtyřech pracovištích, z nichž jedno byla špičková veterinární ambulance. Praxe na školní zemědělské farmě probíhaly v rámci výuky, tedy společně s francouzskými žáky. Ve volném čase se účastnili aktivit organizovaných domovem mládeže pro místní studenty, ale také odpolední výuky.

Třetí běh se uskutečnil ve Stredné odborné škole veterinární v Nitře na Slovensku a účastnily se ho dvě studentky. Se školou spolupracujeme již od roku 2002 v rámci neformálních projektů a studentských výměn. Stáž probíhala ve školní veterinární ordinaci, žákyně se zúčastňovaly výjezdů a zákroků v zemědělských podnicích. Ve volném čase se zapojily do činností organizovaných domovem mládeže pro místní studenty a bohatých kulturních aktivit. Nitra je již mnoho let partnerským městem Kroměříže, vztahy s vedením školy a města jsou nadstandardní.

Nabídnutá příležitost praxe v zahraničních zařízeních byla bezezbytku využita. Mezinárodní stáž žáků TSOŠ veterinární v roce 2011 se uskutečnila v návaznosti na projekty Leonardo v předcházejících letech. Využívali jsme znalost místních podmínek, osobní kontakty a zkušenosti získané při zajištění pobytu a praxí v zemědělských podnicích. Využili jsme možnosti a rozšířili smlouvu o další běhy, podařilo se nám zajistit stáž žáků ve Francii a na Slovensku.Pro naši školu se jedná o jedinečnou šanci ke zlepšení jazykové a odborné úrovně pedagogů i žáků, byla nám nabídnuta spolupráce i do budoucna. Účast na stáži byla integrální součástí výuky, účastníci obdrželi osvědčení EUROPASS. Projekt byl v průběhu monitorován a dokumentován pracovníkem Komise EU jako součást hodnocení a propagace projektu Leonardo. Dokumentace bude zveřejněna na webových stránkách EAC.