Comenius – 2007

 

Granum – kontakty

Adresa:

Granum o.s.
Koperníkova 22
767 01 Kroměříž

Telefon:
+420 605 066 522

E-mail:
pospisilovas@seznam.cz

Tauferova SOŠ veterinární

Název projektu: Decouverte et Sauvegarde de l’Environnement paysager,partie prenante de l’héritage culturel européen

Partnerská instituce: Lycée Armand Fallieres Nerac, Francie

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo zejména pokračování spolupráce s partnerskou školou ve Francii, vytvoření přátelských otevřených kontaktů mezi žáky i učiteli, motivace žáků a učitelů k zahraniční spolupráci a ke zlepšení jazykových a odborných dovedností. Chtěli jsme umožnit žákům týmově pracovat v menší (5-6 členné) mezinárodní skupině, často bez přímého vedení učitelem a zároveň ověřit jejich schopnosti kooperace případně vedení skupiny.

Žáci měli možnost při společném projektu poznat zajímavé parky, zahrady a krajinné prvky v obou zemích, podílet se na jejich tvorbě a propagaci a zhodnocení. Pro učitele a vedení škol byl projekt příležitostí ke srovnání a vyhodnocení školního kurikula a hledání cest ke zlepšení vzdělávacích a výchovných výsledků.

V průběhu projektu probíhaly tyto aktivity:

 • vytvoření organizačního týmu ve škole a podrobnější rozdělení úkolů mezi členy týmu
 • příprava programu pro výměnu tříd, výměna materiálů se zahraničním partnerem
 • informace pro rodiče a žáky školy, předběžný výběr účastníků výměny
 • přípravné soustředění s účastníky a jazykový kurz základů francouzštiny se uskutečnil 21.-23.2.2007 v areálu Kamínka. Jazykový kurz byl veden lektorkou v rozsahu 25 hodin a byl zaměřen na základní slovní zásobu
 • bezprostřední příprava účastníků na pobyt v zahraničí, pojištění, bezpečnostní pokyny
 • pobyt ve Francii 18.3.2007-2.4.2007
 • vyhodnocení pobytu ve Francii, zpracování materiálů a dokumentace, prezentace projektu pro rodiče a veřejnost
 • příprava na pobyt francouzské skupiny ve škole, příprava programu se spolupracujícími partnery, zajištění hostitelských rodin na víkendové ubytování hostů
 • pobyt francouzské skupiny v ČR, 23.05.2007- 6.6.2007
 • dokončení dílčích úkolů pro spolupracující partnery, dokončení a zpracování dokumentace, vyhodnocení projektu s účastníky a s rodiči, mediální prezentace, poděkování účastníkům a spolupracujícím partnerům
 • vypracování ekonomického hodnocení a závěrečné zprávy projektu, závěrečné vyhodnocení, prezentace projektu na webových stránkách školy a občanského sdružení Granum
 • předání dokumentu EUROPASS pro účastníky