Další aktivity

 

Granum – kontakty

Adresa:

Granum o.s.
Koperníkova 22
767 01 Kroměříž

Telefon:
+420 605 066 522

E-mail:
pospisilovas@seznam.cz

Tauferova SOŠ veterinární

Francie 2010

Závěrečná zpráva mezinárodního projektu Francie

29. června – 4. července 2010

Tento projekt byl realizován pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, na projekt byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1730/2010/KH

1. Shrnutí projektu

Na pozvání ředitele zemědělské školy Agricole Armand Falliere v Neracu ve Francii se dva zástupci Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži zúčastnili setkání zástupců středních škol zabývajících se chovem a využitím koní. Cílem účasti na setkání bylo rozšíření spolupráce se zahraničními partnery a získání nových zkušeností v oboru hipoterapie, kterým se naše škola dlouhodobě zabývá. Pobyt ve Francii proběhl ve dnech 29.6.- 4.7. 2010.

2. Průběh a program

30.6.2010 Zahájení setkání zástupců zemědělských škol, prezentace škol

1.7.2010 Prohlídka školy, stájí, ukázky praxe v hipoterapii, představení plánovaných projektů

2.7.2010 Chovatelská výstava organizovaná školou

3.7.2010 Jednání s vedením školy, zástupci rodičů a žáků, podpisy dohod o další spolupráci

3. Konkrétní výsledky projektu

V průběhu jednání se zástupci partnerských škol jsme dohodli další spolupráci v rámci projektu Comenius a Leonardo da Vinci. Konkretně došlo k podepsání dohody o Individuální momilitě žáků obou škol, jednali jsme se žáky školy a jejich rodiči, představili školu, Zlínský kraj, Českou republiku. Pro školní rok 2010/2011 byly uzavřeny studijní smlouvy se 4 žáky francouzské školy, kteří budou v Kroměříži studovat po dobu 3 měsíců. Pro školní rok 2011/2012 byla navržena dohoda na reciproční studium 3 žáků obou škol.

V projektu Leonardo da Vinci jsme uzavřeli dohodu o odborné stáži 4 našich žáků, partnerská škola pomůže zajistit pracoviště praxe, ubytování a starvování žáků.

Zástupci partnerských škol byli pozváni k návštěvě České republiky a Zlínského kraje, byl dohodnut konkrétní termín návštěvy v říjnu 2010.

4. Dopad projektu pro ostatní účastníky

Ve školním roce 2010/2011 studují na TSOŠ v Kroměříži 4 žáci z Francie v rámci projektu Socrates, Individuální mobilita žáků.

Ve školním roce 2010/2011 se uskuteční stáž 4 žáků TSOŠ ve Francii v rámci projektu Leonardo da Vinci.

Ve školním roce 2011/2012 je naplánována reciproční výměna 3 žáků obou škol v rámci Individuální mobility.

Ve dnech 15.-19.10.2010 se uskutečnila návštěva vedení francouzské školy, představili jsme Zlínský kraj, 18.10. 2010 byla návštěva přijata u hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka.