Odborná praxe žáků TSOŠ Kroměříž v zemích EU

 

Granum – kontakty

Adresa:

Granum o.s.
Koperníkova 22
767 01 Kroměříž

Telefon:
+420 605 066 522

E-mail:
pospisilovas@seznam.cz

Tauferova SOŠ veterinární

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-035277

Doba trvání projektu:

24 měsíců od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018

Hlavní realizované aktivity:

Přehled průběhu mobilit Termín mobility Počet účastníků (žáci + doprovod)
Mobilita zaměřená na hiporehabilitaci v Montieri v Itálii 23. 9. – 7. 10. 2017 8 + 2
Mobilita zaměřená na hiporehabilitaci v Zielone Goře v Polsku 27. 4. – 10. 5. 2018 8+1
Mobilita zaměřená na veterinární problematiku v chovu včel a apiterapii, Banská Bystrica, Slovensko 17. – 30. 9. 2018 8 +1
Mobilita zaměřená na hiporehabilitaci v Montieri v Itálii. Nad rámec plánovaných aktivit 13. – 26. 6. 2019 6 + 2
Celkem realizované mobility30 + 6
Teoretická příprava o diagnostice nemocí včel

Uskutečněný projekt splnil své cíle , v některých ukazatelích se podařilo přínos znásobit. Při plánování projektu jsme předpokládali uskutečnění 24 mobilit účastníků a 3 mobility doprovodných osob. V průběhu projektu jsme díky jednání s partnery a hledání rezerv uspořili částku, která umožnila dalších 6 mobilit žáků a 3 mobility doprovodných osob. Je nutno zdůraznit, že u všech účastníků projektu byly zajištěny veškeré náležitosti pobytu, dopravy, stravování a pojištění na odpovídající úrovni a nikdo nebyl nijak znevýhodněn.

Všichni účastníci absolvovali dvou týdenní pobyt v zahraničním prostředí, prohloubili si své znalosti a dovednosti, získali nové zkušenosti, jejich odborná úroveň byla otestována v zahraničním prostředí a získali certifikáty ECVET a Europass. Podle svých individuálních schopností a možností pobyt využili také k vlastnímu osobnostnímu růstu, získání sebedůvěry, schopnosti práce v cizojazyčném týmu, ochoty přizpůsobit se novému prostředí a být přínosem pro druhé.

Při přípravě účastníků se podařilo vytvořit a následně při mobilitě o jejím vyhodnocení ověřit výukové a vzdělávací materiály pro Hiporehabilitaci a Veterinární včelařství. Tyto výstupy se staly součástí vzdělávacího portfolia školy a jsou zařazeny do ŠVP Tauferovy školy. Zapojení do projektu bylo jednou z motivací školy pro nové přístrojové vybavení v oblasti včelařství, diagnostiky nemocí včel a léčení včel, tyto přístroje byly zakoupeny, ale financovány z jiných zdrojů.

Nad rámec očekávaných výstupů je vzájemná spolupráce se školou v Banské Bystrici, došlo k výrazné výměně výukových strategií mezi našimi školami. V Banské Bystrici se začali věnovat hiporehabilitaci a kanisterapii, kterým se na velmi dobré úrovni věnuje Tauferova škola v Kroměříži. Proběhly vzájemné stáže pedagogů, výměna výukových materiálů, implementace nových směrů do zaměření slovenské školy.

Po předávání europasů

Za hlavní pozitivní výstup považujeme samotnou existenci programu Erasmus+, který umožňuje mezinárodní aktivity ve výchově a vzdělávání. Pomocí financí a pravidel tohoto projektu lze realizovat spolupráci škol, spolupráci se zahraničními partnery na pracovním trhu, umožňuje výjezdy učitelů a zahraniční pobyty žáků. Všechny tyto aktivity probíhají v rovném, přehledném a jasném právním prostředí a staví nás do role rovnocenného partnera.  Tento výsledek považujeme za nejdůležitější a prezentujeme ho na všech úrovních naší práce. Je nutno opakovaně zdůrazňovat evropské priority a význam vzájemné mezinárodní spolupráce.

Novinky »

Zdravíme ve škole nové prváky

Zdravíme ve škole nové prváky

Ve dnech 2. – 5. září 2019 se konal adaptační kurz pro první ročníky. Jsme nejlepší, jsme hvězdy…. Třídní sedánek v podzámce…

 

Po návratu z Francie

V rámci programu Comenius 2010 – 2012 jsme v sobotu, 10.3.2012 vyrazili společně se studenty na návštěvu našich přátel ve Francii. Bylo to krásné,...

 

Spuštění nového webu

V březnu 2012 jsme pro vás spustili nové stránky občanského sdružení Granum.