Blended mobility

 

Granum – kontakty

Adresa:

Granum o.s.
Koperníkova 22
767 01 Kroměříž

Telefon:
+420 605 066 522

E-mail:
pospisilovas@seznam.cz

Tauferova SOŠ veterinární

C6 Apitherapy
Hosting school: Banská Bystrica
Durantion of activity: 10. – 16. 12. 2017

Učitelé a žáci škol se zúčastnili mezinárodního projektu Erasmus+ „Let´s learn to help“ a to včelařské sekce zaměřené na APITERAPII pořádané na Slovensku. Získali jsme mnoho nových poznatků a informací o apiterapii a prakticky si vyzkoušeli některé postupy. Mimo jiné medovou detoxikační masáž, voskové zábaly, využití včelího jedu a žihadel a také dýchání úlového vzduchu. K neméně zajímavým poznatkům přispěla i ukázka praktického využití včelích produktů v podobě pečení a zdobení perníčků, odlévání svíček ze včelího vosku, získávání pergy a další. Na závěr pobytu nás čekal závěrečný test a závěrečná praktická zkouška složená z několika částí.

Teachers and pupils participated in the international project Erasmus + „Let’s learn to help“ in the beekeeping section focused on apitherapy organized in Slovakia. We gained a lot of new knowledge and information about apitherapy and practically tried some procedures e.g. skin detoxification massage, beehive air inhalation, wax packs application and bee venom therapy.
We took part in the demonstration of practical use of bee products as gingerbread baking, candle making, gaining pollen.
At the end of the stay the participants took the final test and had to pass a practical exam as well.

Účastníci ve včelařské dílně
Teoretická příprava

Příprava medového pečiva
Předání certifikátů

C7 Kanisterapy
Hosting school: Kroměříž
Durantion of activity: 28. 2. – 7. 3. 2017

Učitelé a žáci partnerských škol z Neracu z Banské Bystrice a z Kroměříže se setkali a snažili se předat zkušenosti s využitím kanisterapie.V průběhu pobytu naši přátelé absolvovali teoretické přednášky, praktickou výuku ve škole a také exkurze zaměřené na chov a výcvik psů. Na závěr pobytu žáci absolvovali písemný test a praktickou zkoušku z nových dovedností. Do projektu se zapojili také další žáci a učitelé Kroměřížské školy, mohli uplatnit a rozšířit své odborné a jazykové dovednosti.

Teachers and pupils from partner schools (Nerac, Banská Bystrica and Kroměříž) met in order to pass on their experience with the use of canine therapy. During this stay, our friends attended theoretical lectures, practical school lessons and excursions focused on breeding and training of dogs. At the end of the stay, pupils passed a theoretical and practical test monitoring their newly acquired skills. Other pupils and teachers from TSOŠ veterinární in Kroměříž were also involved in the project so they were given an excellent opportunity to apply and expand their professional and language skills.

Kanisterapy lesson at school
Visiting school for disabled pupils
Activities with dog in winter

C8 Hipotherapy
Hosting school: Nerac
Durantion of activity: 23. – 29. 4. 2018


Učitelé a žáci se setkali v Neracu a snažili se předat zkušenosti s využitím hipoterapie. .V průběhu pobytu absolvovali teoretické přednášky, praktickou výuku ve škole a také exkurze zaměřené na chov a využití koní pro hiporehabilitaci. Na závěr pobytu žáci absolvovali písemný test a praktickou zkoušku z nových dovedností. Do projektu se zapojili také zástupci organizací, kteří se věnují hipoterapii.

Teachers and pupils met in Nerac in order to pass on experience with the use of hippotherapy. During the stay, they attended theoretical lectures, practical lessons at the school, as well as excursions focused on the breeding and use of horses for hippo-rehabilitation. At the end of the stay, pupils passed a written test and a practical test of newly acquired skills. The project also involved representatives of organizations engaged in hippotherapy.

Lesson of hipotherapy
Participants
Lesson therapy with rabits

Novinky »

Zdravíme ve škole nové prváky

Zdravíme ve škole nové prváky

Ve dnech 2. – 5. září 2019 se konal adaptační kurz pro první ročníky. Jsme nejlepší, jsme hvězdy…. Třídní sedánek v podzámce…

 

Po návratu z Francie

V rámci programu Comenius 2010 – 2012 jsme v sobotu, 10.3.2012 vyrazili společně se studenty na návštěvu našich přátel ve Francii. Bylo to krásné,...

 

Spuštění nového webu

V březnu 2012 jsme pro vás spustili nové stránky občanského sdružení Granum.