Short-term training events for employees

 

Granum – kontakty

Adresa:

Granum o.s.
Koperníkova 22
767 01 Kroměříž

Telefon:
+420 605 066 522

E-mail:
pospisilovas@seznam.cz

Tauferova SOŠ veterinární


C1 Apitherapy
Hosting school: Banská Bystrica
Durantion of activity: 19. – 25. 3. 2017

Teachers became acquainted with beekeeping in Slovakia, expanded their expertise in this field and also were let in to secrets of how to use bees for healing purposes (apitherapy).
The program throughout the week was very rich comprising a visit of bee product manufacturers, taking part in various workshops and discussions with Slovak beekeepers.
The practical part included also constructing of beehives and making other essential parts of hives which are necessary for bee keeping. These beehives have been used for beekeeping at school.
At the same time, mutual cooperation between schools has been extended.

Učitelé rozšířili své odborné znalosti v oblasti chovu a léčení včel, seznámili se se včelařením na Slovensku a také pronikli do tajů jak využít včely k léčebným účelům – apiterapie.
Program během celého týdne byl velmi bohatý. Od návštěvy zpracovatelů včelích produktů, přes praktickou výuku v místních dílnách až po diskuze se slovenskými včelaři na včelnicích. Náplní praktické části byla, mimo jiné, i výroba včelích úlů a dalších nezbytných součástí úlu nutných k chovu včel. Zhotovené úly budou využívány k chovu včel ve škole. Současně byla rozšířena vzájemná spolupráce mezi školami.

Apitherapy lesson
Práce ve včelařské dílně
Práce ve včelařské dílně
Metoda dýchání úlového vzduchu
Ve včelařské dílně
Praktická výuka

C2 Inclusion
Hosting school: Nerac
Durantion of activity: 3. – 7. 4. 2018

Učitelé škol se setkali, aby poznali možnosti inkluze ve školách různého zaměření. Poznali práci ve škole v Neracu a v zařízení pro mladé a dospělé hendikepované v regionu Lot at Garone. Seznámili se přímo se zkušenostmi hendikepovaných žáků ze školy z Neracu. Poznali a porovnali podmínky a možnosti práce s hendikepovanými v různých zemích. Rozvíjeli možnosti zlepšení práce školy pro lepší uplatnění hendikepovaných ve společnosti.

Teachers met in order to consult and develop the idea of inclusion of handicapped pupils in schools with different specialisms. They got familiar with this issue at the partner school in Nerac and in the facilities for young and adult clients with different types of disabilities in the Lot at Garone region. They also benefited from the opportunity to get more information directly from the experiences of handicapped pupils at the School in Nerac. Thus the teachers could compare conditions and possibilities of working with disabled people in different countries with the aim to make the integration easier.

Meeting at school
Meeting at school in Nerac
Visiting town Lectoure

C3 Kanisterapy
Hosting school: Kroměříž
Durantion of activity: 7. – 11. 5. 2017

Kroměřížská škola uspořádala další část mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem Naučme se pomáhat. Na tento termín jsme si pozvali vyučující a žáky partnerských škol z Neracu a z Banské Bystrice a snažili jsme se jim předat naše zkušenosti s využitím kanisterapie.V průběhu pobytu naši přátelé absolvovali teoretické přednášky, praktickou výuku ve škole a také exkurze zaměřené na chov a výcvik psů.
TSOŠ veterinární in Kromeriz arranged the next part of the international project ERASMUS + entitled Learn to Help.

On this date, teachers and pupils from the partner schools (Nerac and Banska Bystrica) were invited to learn about our experience with the methods of canine therapy. In the course of the stay, our friends went not only through theoretical lectures and practical training sessions at school but also excursions focused on dog training and breeding were organized for them.

Lekce kanisterapie

C4 Hipotherapy
Hosting school: Nerac
Durantion of activity: 17. 3. – 21. 3. 2019

V Neracu se sešli učitelé, kteří se zajímají o hipoterapii. Podělili se o zkušenosti, navštívili podniky, které mají s terapií dobré zkušenosti. Získali zkušenosti o výuce hipoterapie ve škole v Neracu.

Teachers interested in hippotherapy met to share their experiences in the partner school in Nerac. They also visited enterprises in the region which used up the benefits of this method.

Nácvik hiporehabilitace

C5 Kanistherapy
Hosting school: Kroměříž
Durantion of activity: 6. – 10. 6. 2017

V tomto termínu se uskutečnilo setkání učitelů partnerských škol z Neracu a z Banské Bystrice a Kroměříže. Snažili jsme se jim předat naše zkušenosti s využitím kanisterapie.V průběhu pobytu naši přátelé absolvovali teoretické přednášky, praktickou výuku ve škole a také exkurze zaměřené na chov a výcvik psů. Do projektu se zapojili také žáci a učitelé naší školy, mohli uplatnit a rozšířit své odborné a jazykové dovednosti.

Within this term the meeting of teachers from partner schools from Nerac, Banská Bystrica and Kroměříž was held. We tried to pass on our experiences with the use of canine therapy. During the stay, our friends attended theoretical lectures, practical school lessons and visited facilities focused on breeding and training dogs. The pupils and teachers of our school thanks to their involvement in the project were able to apply and expand their professional and language skills.

Lekce kanisterapie
Lekce kanisterapie

Novinky »

Zdravíme ve škole nové prváky

Zdravíme ve škole nové prváky

Ve dnech 2. – 5. září 2019 se konal adaptační kurz pro první ročníky. Jsme nejlepší, jsme hvězdy…. Třídní sedánek v podzámce…

 

Po návratu z Francie

V rámci programu Comenius 2010 – 2012 jsme v sobotu, 10.3.2012 vyrazili společně se studenty na návštěvu našich přátel ve Francii. Bylo to krásné,...

 

Spuštění nového webu

V březnu 2012 jsme pro vás spustili nové stránky občanského sdružení Granum.