Transnational Project Meeting

 

Granum – kontakty

Adresa:

Granum o.s.
Koperníkova 22
767 01 Kroměříž

Telefon:
+420 605 066 522

E-mail:
pospisilovas@seznam.cz

Tauferova SOŠ veterinární

M1
Hosting school: Banská Bystrica
Durantion of activity: 23. – 26. 1. 2017

Zástupci škol se setkali, seznámili se detailně s projektem, naplánovali jednotlivé activity a určili osoby zodpovědné za etapy . Obdivovali úroveň výuky ve slovenské škole, výuku chovu včel, seznámili se s městem a jeho okolím.

The school representatives met, familiarized themselves with the project, planned individual activities and appointed the persons responsible for individual stages. They highly evaluated the quality of the educational process dealing with beekeeping at the Slovak partner school. The participants appreciated the opportunity to get to know the City of Banská Bystrica and its surroundings.

Prezentace projektu
Účastníci poznávají krásy Slovenska
Exkurze v areálu výuky praxe

M2
Hosting school: Kroměříž
Durantion of activity: 8. – 11. 6. 2017

Zástupci a vedení škol navštívili Kroměříž, seznámili se se školou, výukou ve škole, navštívili partnerské organizace. Hosté byli přijati take u starosty města Kroměříže, který ocenil význam mezinárodních projektů. Koordinátoři vyhodnotili průběh projektu a naplánovali další activity.


Representatives and heads of schools visited the town of Kroměříž, attended the partner school and visited their partner organizations. The guests were also welcomed by the mayor of the town of Kroměříž who appreciated the importance of international projects. The coordinators evaluated the course of the project and planned further activities.

Na prohlídce Arcibiskupského zámku

M3
Hosting school: Nerac
Durantion of activity: 22. – 25. 4. 2018

Francouzská škola zorganizovala pobyt pro zástupce partnerských škol, seznámili se z výsledky školy, ocenili úroveń výuky a vybavení školy. Hosté take poznali město a nejbližší region. Koordinátoři a vedení škol jednalo o dosavadním průběhu, poroblémech ajejich řešení a dalších etapách projektu.

The partner school in Nerac organized a stay for the representatives of its partner schools. The participants got familiar with the school strategy, appreciated the level of teaching, its equipment and facilities. Guests also got familiar with the town of Nerac and its surroundings. The coordinators and the school management discussed the details of the project and its following stages.

Meeting at school Nerac

M4
Hosting school: Banská Bystrica
Durantion of activity: 18. – 21. 10. 2018

Zástupci škol se zúčastnili setkání v Banské Bystrici, představili výsledky projektu na setkání s rodiči, žáky a zástupci regionu. Byla oceněna mezinárodní spolupráce a její výsledky. Všechny zapojené školy získaly nové zkušenosti, aplikovaly do svých vzdělávacích plánů nové odbornosti. Byly vytvořeny nové vzdělávací materiály, rozšířila se možnost uplatnění žáků. Všichni účastníci obdrželi certifikáty o účasti a získané dovednosti. Zástupci škol se dohodli na pokračování diseminace projektu.

The representatives of the schools attended the meeting in Banská Bystrica, where the results of the project were presented to the parents, pupils and representatives of the region. International cooperation and its results were appreciated. All participating schools gained new experience, applied new skills to their curricula, new educational materials were created, participants employment opportunities expanded. All participants received certificates of attendance and acquired skills. The school representatives agreed to continue the dissemination of the project.

Zahájení setkání ve škole
Nabídka tradiční slovenské kuchyně
Ukázka sokolnictví
Příprava slovníku
Ukázka kanisterapie
Kanisterapeutická lekce
Koordinátorky projektu

Novinky »

Zdravíme ve škole nové prváky

Zdravíme ve škole nové prváky

Ve dnech 2. – 5. září 2019 se konal adaptační kurz pro první ročníky. Jsme nejlepší, jsme hvězdy…. Třídní sedánek v podzámce…

 

Po návratu z Francie

V rámci programu Comenius 2010 – 2012 jsme v sobotu, 10.3.2012 vyrazili společně se studenty na návštěvu našich přátel ve Francii. Bylo to krásné,...

 

Spuštění nového webu

V březnu 2012 jsme pro vás spustili nové stránky občanského sdružení Granum.