Zahraniční odborná praxe 2015-1-CZ01-KA102-013289

 

Granum – kontakty

Adresa:

Granum o.s.
Koperníkova 22
767 01 Kroměříž

Telefon:
+420 605 066 522

E-mail:
pospisilovas@seznam.cz

Tauferova SOŠ veterinární

Projekt Erasmus + 2015, PROJEKT číslo: 2015-1-CZ01-KA102-013289 Zielona Góra

Polsko 2016V sobotu 28. 5. 2016 se osm studentek spolu s vedoucí Mgr. Jarmilou Marciánovou a hlídačem Albertem Marciánem alias Bertíkem vydaly na mezinárodní praxi v rámci projektu Erasmus+ do hiporehabilitačního střediska Zielona Góra v Polsku.

Naše výprava začala v Otrokovicích, odkud jsme jely do Katowic. Poté jsme pokračovaly na cestě do Wroclawi, následně do Weglinieci a nakonec do Zielone Góry, kde nás očekávaly Magda s Karolinou, které nás odvezly auty do střediska. Po příjezdu jsme se ubytovaly v hotelu, kde jsme strávily příjemné 2 týdny.

Areál Zielonogorského klubu jezdeckého je velmi krásný a rozlehlý. Nachází se zde 2 stáje  s 30 koňmi, 3 pískové venkovní jízdárny, krytá hala, kolotoč pro koně, kruhovka, ohrady, které jsme pracně natřely, hiporehabilitační lesní stezky a pro klienty hotel, restaurace, rehabilitační bazén, sportovní hřiště a ohniště.

Náš každodenní program začínal ranním krmením, kdy jsme koním dávaly seno a oves, poté pokračoval snídaní v 8:30, před kterou si některé z nás chodily zaběhat do přilehlých borovicových lesů. V 9:00 jsme se rozdělily na 2 skupiny, kdy jedna skupina pomáhala u hiporehabilitace připravovat koně, vodit je a asistovat při jízdách klientů. Druhá skupina si nachystala barvy, štětce, ředidlo a vyrazila natírat ohrady. V dopoledních hodinách jsme si chystaly koně k jízdám. Na jízdárně jsme zlepšovaly své jezdecké dovednosti. Na jízdách nás pečlivě trénovala Magda, Kristýna a Karolína, se kterou jsme si za odměnu za tvrdě vykonanou práci vyjely na nádhernou jízdu do terénu, kterou jsme si náramně užily. V 14:00 jsme se hladové přiřítily na oběd do hotelové restaurace, kde nám vždy připravili chutné jídlo. Odpoledne se skupiny přehodily, koně jsme vyměnily za štětce a štětce za koně. Na večeři jsme chodily v 19:00 a měly jsme vždy hojně prostřený stůl. Po večeři jsme pomáhaly při večerním krmení a zametání stájí. A konečně nastal zasloužený odpočinek, který jsme využily na večerní návštěvu bazénu, opékání špekáčků a hraní minigolfu a stolního tenisu.

Během pobytu jsme navštívily starobylé polské město Zielona Góra, kde jsme si prohlédly centrum města a Palmiarieň –  botanickou zahradu, u které jsme se vyfotily s bronzovým koněm, a jak praví pověst, kdo pohladí koňské ucho, zase se do Zielone Góry vrátí. Podívaly jsme se do nákupního střediska Fokus, kde jsme si daly vynikající zmrzlinové poháry a také jsme si koupily něco na památku v podobě magnetů, pohledů a typických polských krowek.

Při provádění hiporehabilite jsme se naučily nové způsoby asistence a získaly jsme nové zkušenostmi. Musely jsme koně vyčistit, nauzdit, dát madla s dečkou a poté jsme vodily klienty na koních v lese, nebo za nepříznivého počasí v kryté hale. Dále jsme pomáhaly jako asistenti hiporehabilitace. Když nepřálo počasí, tak jsme umývaly  a mazaly sedla a postroje.

O víkendu se konaly ve středisku závody a svatba. Na svatbu jsme chystaly koně do bryčky, umývaly je, čistily a pletly „korečky“. Na závodech jsme účinkovaly jako fotografky a také jsme pomáhaly čistit a připravovat koně.

Poslední večer jsme strávily s Karolínou a Magdou, které nám předávaly Europassy. Večer jsme si náramně užily, popovídaly si a pomalu se loučily.

V neděli 12. 6. 2016 jsme v 5 hodin ráno opustily středisko, kam se chystáme určitě někdy vrátit. Na zpáteční cestě jsme zažily dramatické chvíle při přestupu ve Wroclawi, kde jsme měly pouhé 3 minuty na přestup do vlaku do Katowic. Ovšem jako studentky veteriny, v čele s  Mgr. J. Marciánovou a Bertíkem, jsme to úspěšně zvládli!

Studentky 3. ročníku

Projekt Erasmus + 2015, PROJEKT číslo: 2015-1-CZ01-KA102-013289 Montieri

Itálie 2015

Studenti naší školy se zúčastnili odborné stáže pro žáky školy – projektu Erasmus +, který proběhl ve dnech 11. 9. – 1. 10. 2015 v krásném Toskánsku nedaleko Florencie v horském městečku Montieri.

Projekt byl zaměřen na hiporehabilitaci, na ověřování znalostí a dovedností získaných při výuce na škole a vedl studenty k získávání nových odborných dovedností v tomto oboru. Nedílnou součástí projektu bylo zlepšení jazykových schopností, porozumění sociálním a kulturním souvislostem.

Ve středu 11. 9. naši studenti 3. a 4. ročníku (2 chlapci a 6 dívek) za doprovodu Ing. S. Pospíšilové a Mgr. J. Marciánové s dobrou náladou vyjeli z Kroměříže vlakem do Florencie, kde nás přivítal zástupce hostitelské organizace pan Roberto Paradisi. Odjeli jsme poté do malého horského městečka Montieri, kde jsme byli ubytováni v hotelu Rifugio Prategiano.

Po celou dobu pobytu jsme pracovali u koní, ošetřovali koně, upravovali stáje a připravovali koně k hiporehabilitaci a k vyjížďkám, kterých jsme se také zúčastnili.

Ráno jsme ve stáji začínali pracovat v 8 hodin, nejprve jsme koně přivedli z ohrad ke stájím, nakrmili je, vyčistili a připravili k jízdám. Denně 8-10 koní absolvovalo celodenní vyjížďku, ostatní koně pracovali na jízdárně, kde jsme pomáhali při hodinách jízdy klientům v rámci přípravy na jízdy v terénu, nebo jsme se věnovali klientům, kteří se účastnili hiporehabilitace. Vodili jsme koně, zajišťovali jsme jako asistenti bezpečnost klientů při hiporehabilitaci a pomáhali jsme při organizaci jednotlivých jízd. Odpoledne jsme čistili koně, ošetřovali kopyta a pomáhali jsme při večerním krmení. Součástí naší praxe byl úklid před stájemi, ošetřování sedlového materiálu a natírání boxů v rámci renovace stájí.

Práce byla zajímavá, lidé, kteří se nám věnovali, byli příjemní, vstřícní a ochotní.

Byli jsme pozváni do města Follonica do provozu COOPTu, kde jsme mohli sledovat přípravu kvalitního hovězího masa k distribuci. Měli jsme i možnost strávit odpoledne u moře, plavili jsme koně v řece a poznali jsme italskou kuchyni, která nám moc chutnala.

Nezapomenutelným zážitkem byla Florencie a její překrásné památky – dóm Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, krásné náměstí Piazza della Signoria, navštívili jsme Zahrady Boboli, prošli se po mostě přes řeku Arno – Ponte Vecchio, v Galerii dell Academia jsme obdivovali dílo slavného Michelangela Buonarrotiho, sochu Davida z let 1501-1504, která znázorňuje biblického Davida před soubojem s Goliášem.

Rozloučili jsme se s našimi novými přáteli, které jsme pozvali k nám do České republiky. Cesta byla dlouhá, měli jsme plno zážitků a těšili jsme se domů.

Všichni účastníci projektu získali certifikát v podobě Europassu a ocenění přijímající organizace.

ARRIVEDERCI, ITÁLIE!!!!

Projekt Erasmus + 2015, PROJEKT číslo: 2015-1-CZ01-KA102-013289 Catanzaro

Nový školní rok jsme zahájili pokračováním v projektech programu ERASMUS+. Studenti čtvrtého ročníku měli možnost se zúčastnit mezinárodního pobytu v partnerské škole v Itálii v termínu 23. 9. – 10. 10. 2016. Partnerskou školou Instituto Tecnico Agrario Statale v Catanzaru jsme byli srdečně přivítáni, vedení školy i studenty, nám zorganizovali program a provázeli nás v průběhu pobytu. Společně s italskými studenty jsme vykonávali praxi v zemědělských a potravinářských farmách v tomto regionu. Měli jsme možnost seznámit se způsoby zabezpečování hygienických a veterinárních požadavků při získávání a zpracování produktů živočišného původu na lokálních jatkách, dále v chovu dojnic a chovu buvolů. Pracovali jsme ve výrobně buvolích mléčných výrobků, v ekocentru se zaměřením na chov bource morušového a výrobu hedvábí, na rodinné farmě se specializací na agroturismus. Pomáhali jsme také se sběrem brambor na rodinné farmě hospodařící v oblasti pohoří Sila. Byli jsme rádi, že můžeme být užiteční a naučit se nové věci.

V průběhu pobytu měli studenti příležitost se seznámit s jinou kulturou, jazykem, školou i každodenním životem rodin a mladých lidí v jižní Itálii.

Na závěr našeho pobytu nám předala paní ředitelka Teresa Rizzo a zástupci města Catanzara  Europass mobility a certifikát ECVET o výsledcích odborné praxe.

Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž získala jako ocenění dlouholeté spolupráce s městem Catanzaro od starosty města pamětní plaketu a nabídku další mezinárodní spolupráce.

Novinky »

Zdravíme ve škole nové prváky

Zdravíme ve škole nové prváky

Ve dnech 2. – 5. září 2019 se konal adaptační kurz pro první ročníky. Jsme nejlepší, jsme hvězdy…. Třídní sedánek v podzámce…

 

Po návratu z Francie

V rámci programu Comenius 2010 – 2012 jsme v sobotu, 10.3.2012 vyrazili společně se studenty na návštěvu našich přátel ve Francii. Bylo to krásné,...

 

Spuštění nového webu

V březnu 2012 jsme pro vás spustili nové stránky občanského sdružení Granum.